Konzultácie v projektovom manažmente

Po rozšírení nášho tímu o skúsenú projektovú manažérku vám ponúkame služby profesionálneho projektového manažéra pre projekty v oblasti financií, informačných technológií a eurofondov.

Zabezpečíme komplexný manažment pre váš projekt od inicializácie projektu a prípravy obsahu a plánu, cez realizáciu, monitoring, rozpočtovanie až po ukončenie a zhodnotenie. Ak potrebujete poradenstvo v niektorej z projektových fáz (napr. testovanie) alebo outsorcovanie niektorej projektovej činnosti (napr. controlling) radi Vám vytvoríme personalizovanú ponuku vo forme time-and-material alebo fixed-price.

Pri projektovom riadení využívame metodológiu PMI (Project Management Institute) a máme dlhoročné skúsenosti s projektovým riadením v prísnych podmienkach bank a finančných inštitúcií.

Zabezpečujeme konzultácie v oblasti:

  • IT projektov vrátane prípravy testovania a migrácie
  • domácich a zahraničných platieb, SEPA platieb
  • banková regulácia v oblasti PSD, MIFID a BASEL2
  • business process manažment (BPM)
  • procesný manažment