Prepisovanie zvukových záznamov

Ponúkame Vám prepisovanie zvukových záznamov do elektronickej podoby a následnú formálnu a jazykovú úpravu textu.

Naša firma sa špecializuje výhradne na prepisovanie zvukových záznamov, pričom v tejto oblasti máme viacročné skúsenosti – napr. s prepisovaním tlačových konferencií, diktátov, brainstormingových porád, záznamov z obhliadok a podobne.

Prepisujeme:

  • mp3 záznamy, magnetofónové a diktafónové záznamy
  • tlačové konferencie (máme dlhoročné skúsenosti s prepisovaním tlačoviek na Úrade vlády Slovenskej republiky)
  • texty piesní
  • priamy diktát nahratý vo zvolenom zvukovom formáte, mobilnom telefóne, diktafóne
  • záznamy telefonátov a ďalšie

Prepísaný text Vám podľa želania naformátujeme, jazykovo upravíme a zašleme v elektronickej podobe.

Prepisujeme v jazykoch: slovenskom, českom, anglickom a nemeckom. Na požiadanie vykonávame aj preklady pri prepisovaní.