Referencie

Realizované projekty v TOP5 slovenských bankách

Platobný styk:

 • Implementácia SEPA Credit Transfer (SCT) a SEPA Direct Debits (SDD) do bankových procesov a informačných systémov vrátane napojenia na AntiMoneyLaundering (AML) system
 • Iplementácia XML konvertora na procesovanie platieb v ISO 20022 štandarde (XML štandard)
 • Implementácia legislatívy do bankových procesov a informačných systémov (Zákon o platobných službách, Nar 924/2009 (Payment Services Directive), Nar 260/2012 (SEPA Regulation)
 • Upgrade SWIFT-SCORE systému

Retailové bankovníctvo:

 • Strednodobá retailová stratégia
 • Klientská segmentácia afluentných klientov a úprava bankových procesov
 • Štandardizácia pobočkových procesov použítím metodológie Lean Six Sigma, dizajn to-be pobočkových procesov s cieľom zlepšenia spokojnosti klientov

Systémová integrácia:

 • Nové Call Centrum na technológii Genesys
 • Nový Data-Warehouse pre odd Controlling
 • Internet/intranet CMS systém

Legislatívne projekty

 • MiFID
 • BASEL II: implementácia do SAS Credit Risk Management Studio systému
 • EURO konverzia: implementácia legislatívnych požiadaviek v elektronických distribučných kanáloch

Dlhodobá spolupráca v oblasti prepisovania zvukových záznamov

 • Tlačové konferencie NBS
 • Prepisovanie zvukových záznamov pre Úrad vlády SR
 • Prepisovanie zvukových záznamov pre komernčný a neziskový sektor