Štatistické analýzy

Naša firma Vám ponúka vypracovávanie štatistických analýz, spracovávanie výskumov, návrhy dotazníkov, prognózovanie, zložité výpočty a iné služby spojené s marketingovými a sociologickými výskumami (máme dlhoročné skúsenosti aj s výskumami v rámci diplomových prác).

V rámci štatistickej analýzy používame parametrické a neparametrické metódy a testy, porovnávanie priemerov, korelácie atď. Všetky tieto analýzy môžete využiť na zhodnotenie svojich výskumov, experimentov, ekonomických výsledkov, pokusov a rôznych iných údajov.

Pri Vašich výskumoch Vám navrhneme alebo pomôžeme navrhnúť vhodný dotazník, hypotézy identifikujúce problem, dotazník po výskume natypujeme do PC a vyhodnotíme. Pri menších výskumoch zabezpečíme aj zber údajov.

Ak máte nedostatok času a potrebujete vypočítať zložité vzorce alebo veľké množstvo príkladov, taktiež sa môžete obrátiť na našu firmu. Zostrojíme pre Vás počítačové riešenie vzorcov, prípadne automatizované počítanie.

Pri potrebe poznania ďalšieho vývoja určite využijete analýzu časových radov, sezónnosti, prognózovanie. To taktiež využijete pri efektívnom rozhodovaní.

Ak neviete, či Vám aplikácia štatistických metód pomôže v rozhodovaní, obráťte sa na nás, radi Vám pomôžeme a poradíme.