Vydavateľstvo

Ponúkame Vám komplexné služby spojené so zabezpečením vydávania kníh a publikácií:

  • prepisovanie zvukových záznamov
  • štylistická a jazyková korekcia
  • formálna a grafická úprava podkladov
  • zalomenie podkladov a príprava pre tlač
  • návrh a grafická príprava obálky
  • získanie ISBN a EAN kódov
  • zabezpečenie tlače
  • zabezpečenie distribúcie a propagácia knihy

Doteraz vydané tituly:

Poliačik, I.: Finančné deriváty pre každého? Servisia Modra, 2011, 100 s.